Pergola

Pergola nədir və niyə lazımdır

İtalyan dilindən tərcümədə "perqola" sözü "naves" (“örtü”) kimi tərcümə olunur. Başlanğıcda, pergolalar dırmaşan bitkilər və bağ dekorasiyası üçün bir dəstək kimi istifadə edilib. Bu gün pergola strukturları yalnız landşaft dizaynında deyil, həm də bina və həyət evlərinin memarlığının ayrılmaz hissəsi kimi geniş istifadə olunur.

Pergola sistemləri istifadə ediləcəyi bölgənin mövsümi və iqlim şəraitinə uyğun materiallarla istehsal olunur, korroziya paylamaları hesablanır və qaldırılacaq yükə görə təyin edilir. Perqola sistemi də tikiləcəyi ərazinin model və rəng xüsusiyyətlərinə uyğun dizayn edilir.

Ağac və ya alüminium kimi materiallarla istehsal olunsalar da, uzun ömürlü olduqları üçün alüminium materialdan hazırlanan və yığıla bilən modellərə daha çox üstünlük verilir.

Siz müxtəlif yollarla bir perqola qura bilərsiniz: evin və ya digər binaların yanında və ondan ayrı, üfüqi və ya şaquli vəziyyətdə, yuvarlaq və ya düzbucaqlı, taxta.

Düz Pergola  

Düz pergolanın enini istəyidiniz qədər etmək olar. Uzununu yəni açılımını maximum 12 metrə qədər etmək olar.

Oval Pergola

Oval pergolanın açılımın maximum 9 metr etmək olur.

Ortada ayaq olan pergola

Ortada ayaq olan pergolanı (yəni sağa və sola açılım olsa) 20 metrə qədər açılım etmək etmək olar. Çünki yan tərəflər üçün profil rayların uzunluğu maximum 12 metr olur. Həmdə matorun gücü çatmalıdır.

Yarım oval Pergola

Tək mərkəzdə ayaq olan oval pergola

Divardan asılan ayaqsız pergola - bu, alüminium, taxta və ya polad konstruksiyalara uyğunlaşdırıla bilən, möhkəm asma montaj sistemi ilə ön dirəklərə ehtiyac olmadan relslər boyunca hərəkət edən asma tavan sistemidir. Asma qurğunun möhkəm və keyfiyyətli dizaynı ön dirəklərdən istifadə etmədən uzun məsafələrə genişlənməyə kömək edir. Onun əyri forması (12% yamac) yağış suyunun parça uzandıqda Kanala axmasına imkan verir. Məhsul divara və ya polad dayaqları olan müstəqil bir quruluş kimi quraşdırıla bilər.